Thaiwiring
»
ข่าวสาร
»
การนำเสนอผลงานประสิทธิภาพอุปกรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง
พฤษภาคม 21, 2022

การนำเสนอผลงานประสิทธิภาพอุปกรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง

This is a static text. Maybe you want to add a tagline or a short message here?

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

ทีมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาในชายหาดเกาะแต้ว เขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 พร้อมส่งรูปแล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้กับบริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

devcloseradmin

Writer
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 thaiwiring.com
envelopephone-handsetphonechevron-down
thTH