Thaiwiring
»
สินค้า
»
อุปกรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง (Derosion Lattice)

อุปกรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง (Derosion Lattice)

นวัตกรรม Flexible high-strength net breakwater ของทีมผู้เชี่ยวชาญไต้หวัน ด้าน Hydraulic & Ocean Engineering และ Civil Engineering

รูปสินค้า

รายละเอียดสินค้า

นวัตกรรม Flexible high-strength net breakwater ของทีมผู้เชี่ยวชาญไต้หวัน ด้าน Hydraulic & Ocean Engineering และ Civil Engineering โดยที่บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ได้นำมาศึกษาวิจัยร่วมกับ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้งานในประเทศไทย

ถูกออกแบบโดยประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมทางทะเลอันยาวนาน ได้มีการศึกษาวิจัย และทดสอบ ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายในการลดพลังงานคลื่นและดักจับสะสมตะกอนทราย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 thaiwiring.com
envelopephone-handsetphonechevron-down
thTH