Thaiwiring
»
Products
»
วัสดุป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Erosion Control Mat)

วัสดุป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Erosion Control Mat)

วัสดุป้องกันการกัดเซาะ, ชะล้างและการพังทลายของหน้าดิน เป็นวัสดุประกอบ (Geocomposite) สำเร็จรูป ลักษณะเป็นแผ่นติดตั้งเพื่อป้องกันและรักษาผิวหน้าดิน เชิงลาดไม่ให้ถูกน้ำกัดเซาะ ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี

Product Images

รายละเอียดสินค้า

Green Erosion Control Mat

ชีววิศวกรรมดิน เป็นเทคนิคทางเลือกของวิศวกรรมที่ช่วยในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใช้วัสดุพืชผสมกับโครงสร้างให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นิยมใช้กันมากในการควบคุมการกัดเซาะหน้าดินและบริเวณที่หน้าดินพังพลาย ขอบตลิ่งที่มีการกัดเซาะจากน้ำและในบางบริเวณยังมีน้ำท่วมถึงควรจะปลูกพืชป้องกันการกัดเซาะที่มีคุณลักษณะสามารถทนน้ำท่วมขังได้ หรือพื้นที่ลาดชันบนเขาบริเวณที่มีเนื้อดินน้อยมีแร่ธาตุอาหารจำกัดก็ควรปลูกพืชที่สามารถทนกับสภาพแวดล้อมนั้นๆได้  พืชที่นำมาใช้การป้องกันการกัดเซาะ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้

โดยหลักการใช้เทคนิคชีววิศวกรรมดิน (Soil Bioengineering Techniques) เป็นเครื่องมือที่จะเป็นทางเลือกให้กับภูมิสถาปนิกและวิศวกรที่ใช้ธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการออกแบบ และแก้ปัญหาการกัดเซาะพื้นที่จากการใช้โครงสร้างตามแบบวิศวกรรม มาเป็นวิธีการที่อิงธรรมชาติ เทคนิคชีววิศวกรรมดินเป็นเทคนิคที่สามารถปรับให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่ได้ง่าย ด้วยการใช้พืช เสริมความแข็งแรงให้กับดินด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้อง “Green Erosion Control Mat”

  • วัสดุประกอบสำเร็จมาพร้อมเมล็ดพืชและแร่ธาตุ
  • ติดตั้งรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  • ติดตั้งง่าย ลดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
  • น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้เครื่องจักร
  • ลดการถูกน้ำกัดเซาะและการแตกระแหงของดิน
  • ปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 thaiwiring.com
envelopephone-handsetphonechevron-down
en_USEN