วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

ทีมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาในชายหาดเกาะแต้ว เขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 พร้อมส่งรูปแล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้กับบริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

It is the box filled with rocks for use in civil engineering, road building, landscaping, and erosion control. It is made of wire mesh knit in hexagon shape and then formed into a box. The size of the box can be adjusted according to the purpose of use or the government standards

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 thaiwiring.com
envelopephone-handsetphonechevron-down
thTH