ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับ 2 โดยมี ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมบัญชาการเหตุ ซึ่งทางบริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม ได้เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมซ้อมและร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ร่วมกับบริษัทแพงโกลิน ในการซ้อมของชุดปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย (HAZMAT : Hazardous Materials Team) ครั้งนี้ อาทิเช่น PAPR (Sundstrom), หน้ากากป้องกันสารเคมี(Sundstrom), ชุดป้องกันสาเคมี Level C และอื่นๆ การฝึกครั้งนี้พื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ทักษะในการบริหารจัดการภัยด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการและเป็นมาตรฐานสากล

ขอขอบคุณรูปภาพจาก ไทยรัฐนิวส์โชว์

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

ทีมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาในชายหาดเกาะแต้ว เขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 พร้อมส่งรูปแล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้กับบริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 thaiwiring.com
envelopephone-handsetphonechevron-down
thTH